อาปัติคว้ายอดเยี่ยมออกแบบโปสเตอร์ปี 2559

IMG_3090

ประกาศผลไปแล้วเมื่อ 18 พฤษภาคม 2559 สวนดุสิต ไทยมูฟวี่โปสเตอร์อะวอร์ด ครั้งที่ 5 โดยมี ร.ศ.ดร.พัชรี สวนแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการมอบรางวัลและ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการให้เกียรติร่วมมอบรางวัล

ผลรางวัลปรากฏว่า การออกแบบโปสเอตร์ภาพยนตร์ เรื่อง อาปัติ จากสหมงคลฟิล์มคว้ารางวัลการออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ส่วนรางวัลการออกแบบโปสเตอร์ดีเด่นอีก 4 รางวัล คือ ฟรีแลนซ์,อวสานโลกสวย,รุ่นพี่ และSNAP คว้า 2 รางวัลคือ รางวัลออกแบบโปสเตอร์ดีเด่นและป๊อปปูลาร์โหวต ในงานนี้ คุณยุทธนา มุกดาสนิท ได้รับมอบรางวัลบุคคลทรงคุณค่าในวงการภาพยนตร์ไทยอีกด้วย

สวนดุสิตไทยมูฟวี่โปสเตอร์อะวอร์ด ครั้งที่ 5

Leave us a Comment