5 กุนซือร่วมปรับโฉมหลักสูตรนิเทศศาสตร์สวนดุสิต

180711_0004 (8)

เมื่อบริบทแวดล้อมของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ซึ่งจัดได้ว่าเป็นศาสตร์ที่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้กับงานทุกอาชีพย่อมต้องได้รับการพัฒนา และเมื่อ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จัดเสวนาวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรที่กำลังดำเนินการพัฒนาขึ้นใหม่ ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีนักวิชาชีพและผู้ประกอบการธุรกิจ ประกอบด้วย 1) นายฉกาจ ชลายุทธ ผู้ก่อตั้งบริษัท Chaos Theory จำกัด  ดำเนินงานด้าน Digital Media เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อออนไลน์และสื่อเว็บเครือข่ายสังคม 2) นายอัครเรศ สุขตลอดชีพ Education PTY Ltd. ประจำเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการศึกษาและธุรกิจ Tycoon International 3)นายศุ บุญเลี้ยง กรรมการบริหาร บริษัท กะทิกะลา จำกัด นักเขียน นักร้อง นักแต่งเพลง ทำงานทางด้านสื่อ-ศิลปะ ทุกแขนง เช่น พ็อกเก็ตบุ๊ค บทละคร เพลงประกอบรายการทุ่งแสงตะวัน เพลงเฉพาะกิจ ฯลฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝัง ความรู้ ความคิด ผ่านกระบวนการทำค่าย หรือการเดินทางอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อชีวิต และโลก คัดสรรและผลิต  ซีดีเพลง  ดีวีดีคอนเสิร์ต หรือโปสการ์ด สมุดบันทึก 4)นายวิษณุ โพธิ์ประสาท บรรณาธิการข่าว รายการครอบครัวข่าวเช้า สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 5) นายจิรายุ  บุตรขุนทอง Mobile Game Marketting Senior Associate  Sea Thailand  Ltd. ร่วมเสนอความคิดเห็นให้การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์พัฒนาขึ้นในทุกมิติก้าวทันต่อเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก

Leave us a Comment