นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

IMG_2927

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ในทีม “เสือติดปีก” ได้เข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภายใต้โครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ซึ่งจัดโดยธนาคารออมสิน ประจำเดือน มกราคม 2562 ในหัวข้อ “Idea WOW สร้างสรรค์ธุรกิจ สำหรับเทศกาลแห่งความรัก” ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงคามยินดีกับนักศึกษา

Leave us a Comment