นศ. สวนดุสิตคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานเพลงไทยสากล ระดับอุดมศึกษา

IMG_9422

นายกุศล ผคุณสินธ์ (น้องเพชร) นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต          ศูนย์การเรียนระนอง 2 ชมรมเสียงศิลป์  ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ          พระองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จากการเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยสากล ระดับอุดมศึกษา      ในงาน “สัปดาห์นิยมไทย หัวใจรักชาติ” เป็นกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรม สาขาเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล ที่จัดขึ้นโดย สมาคมนิยมไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ น้องเพชรมีความภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ในรอบชิงชนะเลิศ ได้ร่วมอนุรักษ์เพลงไทยลูกกรุง โดยขับร้องบทเพลง “ผู้ชนะสิบทิศ” ต้นฉบับของคุณชรินทร์ นันทนาคร จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

Leave us a Comment