5 นักศึกษาชมรมเสียงศิลป์ คว้ารางวัลประกวดร้องเพลงลูกกรุง กฟผ.

IMG_2843

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 57  นักศึกษาชมรมเสียงศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2  ได้เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง รอบชิงชนะเลิศ โครงการ “กฟผ.รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง” ครั้งที่ 2  ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ที่หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดปรากฏว่า ตัวแทนชมรมเสียงศิลป์จำนวน 5 คน สามารถคว้ารางวัลบนเวทีระดับชาติได้สำเร็จ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิง นางสาววิไลพร ฤทธิวงศ์ (แตงกวา) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จากบทเพลง “เศร้าเสียงเพลง” รางวัลชนะเลิศ ประเภทชาย นายบรรพต พงษ์สระพัง (กันต์) นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จากบทเพลง “เดือนหงายที่ป่าซาง” รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทชาย นายชานนท์ สิริสุขขะ (นนท์) นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จากบทเพลง “สุดฟากฟ้า” และรางวัลชมเชย ประเภทชาย นายณัฐวัฒน์ หาญกล้า (ไนล์) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จากบทเพลง “จอมใจเวียงฟ้า”  โดยการประกวดครั้งนี้อาจารย์นิรมาน ชื่นศิลป์ เป็นที่ปรึกษาและควบคุมการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขัน

Leave us a Comment