โครงการ “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี”

602615_489140847785530_231371564_n

ผ่านไปแล้วสำหรับการประกวดสารคดีข่าวจัดโดยบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดและบริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการสารคดีเชิงข่าว “เรื่องจริงผ่านจอ” จัดโครงการ “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี” นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจากทีมสมองและสองมือ 3 คน ได้แก่ นายนฤพล อาจหาญ นายรัชษนนท์ เนาว์สุวรรณ และนางสาวสุภาภรณ์ ประทีป รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 16,000 บาท จากการเข้ารอบสุดท้าย1 ใน 16 ทีม จาก 500 กว่าทีมทั่วประเทศ พร้อมผลงานออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ทางช่อง 7 ที่ผ่านมา การประกวดในครั้งนี้มีอาจารย์ ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล พัฒนา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการผลิตสารคดีข่าวและส่งเข้าประกวด

Leave us a Comment