ชมรมเสียงศิลป์ ศูนย์ระนอง 2 ชนะเลิศประกวดร้องเพลงงานลอยกระทงอาเซียน

10799834_10203080157908751_1945213606_n

ชมรมเสียงศิลป์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 ส่งนักศึกษา 5 คน เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงและลูกทุ่ง ในงาน “สืบสานประเพณี โครงการลอยกระทงอาเซียน”ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ดังนี้ 1. นายณัฐวัฒน์  หาญกล้า (ไนล์) 2.นายฐาปนา  ศิวะศิลป์ชัย (ฟอง)  3.น.ส.ขวัญรัตน์ ศรีบุญธรรม (บีม) 4.นายกุศล  ผคุณสินธ์ (เพชร) 5.น.ส.กัญญารัตน์  ฤทธิ์เหมาะ (ครีม) โดยผลการประกวดปรากฏว่า สมาชิกชมรมฯ สามารถคว้าได้ถึง 4 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศประเภทเพลงลูกกรุง น.ส.ขวัญรัตน์  ศรีบุญธรรม (บีม) จากบทเพลง “บ้านทรายทอง” รองชนะเลิศอันดับ 1 นายณัฐวัฒน์  หาญกล้า (ไนล์) จากบทเพลง “เดือนหงายที่ป่าซาง”  รองชนะเลิศอันดับ 2 นายฐาปนา  ศิวะศิลป์ชัย (ฟอง) จากบทเพลง “คำมั่นสัญญา” และ ชนะเลิศประเภทเพลงลูกทุ่ง นายกุศล  ผคุณสินธ์ (เพชร) จากบทเพลง “พระมิ่งขวัญชาติ” ซึ่งทางชมรมเสียงศิลป์ ขอขอบพระคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาด้านการขับร้องเพลงไทยอันทรงคุณค่าในครั้งนี้

Leave us a Comment