หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รับประกาศนีบัตรยกย่อง ลงนามโดย ฯพณฯท่าน นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ให้การสนับสนุนผลิตสื่อรณรงค์ฯ ให้แก่ภาครัฐ

DSC_6503

ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติรับมอบใบประกาศนีบัตรยกย่อง ลงนามโดย ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  จากผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกฯ ในฐานะที่หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ได้ผลิตสื่อรณรงค์ประหยัดน้ำต้านวิกฤติภัยแล้ง ให้แก่หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ โดยมี ดร.อมรรัตน์  เรืองสกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และทีมคณาจารย์-นักศึกษาผู้ผลิตผลงาน เข้าร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment