นิเทศศาสตร์ สวนดุสิต ระดมความคิดเห็นเสวนาแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จากนักวิชาชีพและผู้ประกอบการธุรกิจ

18_๑๘๐๗๑๐_0001 (25)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ระดมคลังสมองร่วมเสนอความคิดเห็นในหลักสูตรที่กำลังดำเนินการพัฒนาขึ้นใหม่ เมื่อ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา  ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อแนวโน้มการ  พัฒนาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์          โดยมีนักวิชาชีพและผู้ประกอบการธุรกิจ ประกอบด้วย 1) นายศักดิ์สิทธิ์ บุญรัตน์  ผู้สื่อข่าวภัยพิบัติและผู้ดำเนินรายการรถปลดทุกข์ สถานีโทรทัศน์  ไทยรัฐทีวี  2) นายพลสัน นกน่วมบล็อกเกอร์ นักเขียน นักข่าว แรบบิท กรุ๊ป   3)นายธนบูรณ์ สมบูรณ์ Founder/Creative Director บริษัท Creative Move จำกัด  ผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในวงการนักออกแบบรายใหญ่ที่ผลิต“อินโฟกราฟิก” ระดับประเทศผู้ก่อตั้ง PORTFOLIOS*NET   เครือข่ายนักสร้างสรรค์และนักออกแบบ รวมผลงานถ่ายภาพทัศนศิลป์ฝีมือคนไทยและผู้ก่อตั้งร่วม  SiamArsa เครือข่ายอาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย องค์การนวัตกรรมทางสังคม นำความคิดสร้างสรรค์มาช่วยขับเคลื่อนปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลักษณะธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) บริการด้านการวิจัยและออกแบบ   พัฒนานวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะ ก่อตั้งเครือข่าย Creative Citizen พัฒนาเครือข่ายพลเมือง สร้างสรรค์สังคมผ่านกระบวนการ Dit Do it together สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วม  4)นางสาวนิสิตา งามสม General Manager – Human Resource & Administration บริษัท ReadyPlanet จำกัด ผู้นำด้านการตลาดดิจิทัลแบบเน้นผลลัพธ์ โฆษณาออนไลน์ และพัฒนาธุรกิจออนไลน์ line for sme  5) นายวัชรินทร์  จัตุชัย  CEO the team training  พิธีกรผู้บรรยายกีฬาทรูวิชั่นและที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และภายในวันเดียวกันนี้ ผศ.ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้ดำเนินการเสวนาแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์จากนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์พัฒนาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

Leave us a Comment