หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 จัดประชุมคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3/2560

IMG_7950

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 จัดประชุมคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล เป็นประธานในการจัดการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ห้อง 203 ณ ศูนย์การเรียนระนอง 2

« 1 of 2 »

Leave us a Comment