ชมรมเสียงศิลป์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดร้องเพลง NIDA STAR SEARCH

12055349_10205044109286308_116805607_o

ชมรมเสียงศิลป์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 ส่งนักศึกษาเข้าประกวดร้องเพลง NIDA STAR SEARCH จำนวน 6 คน จนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 3 คน ได้แก่ นางสาวขวัญรัตน์ ศรีบุญธรรม (บีม) นางสาวกฤติกาพร แย้มภักดี (ดาว) และ นางสาวกัญญารัตน์ ฤทธิ์เหมาะ (ครีม) ซึ่งจัดประกวดในงาน NIDA Open House 2015 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการร้องเพลง นักแต่งเพลงมือชีพ ดารานักแสดง และครูสอนร้องเพลง เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ผลการประกวดปรากฏว่า สมาชิกชมรมเสียงศิลป์ นางสาวขวัญรัตน์ ศรีบุญธรรม สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปาลวรินทร์ วิลา จาก ม.ศรีปทุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวถิรพร ทรงดอน จาก ม.มหิดล และ รางวัลขวัญใจ NIDA STAR SEARCH ได้แก่ นายนเรนทร์ฤทธิ์ เหมาะมืด จาก ม.ราชภัฏจันทรเกษม

Leave us a Comment