ชมรมเสียงศิลป์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติ ปีที่ 36

30

ชมรมเสียงศิลป์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติ ปีที่ 36 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558 จัดโดย สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จำนวน 12 คน โดยประกวดรอบรองชนะเลิศประเภทขับร้องเดี่ยวและหมู่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ สโมสรนักเพลงลาดพร้าวซอย 4 ผลการประกวดมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศดังนี้ ประเภทขับร้องเดี่ยวชาย ได้แก่ นายณัฐวัฒน์ หาญกล้าและนายปกาศิต โสมาศรี ประเภทขับร้องเดี่ยวหญิง ได้แก่ นางสาววิไลพร ฤทธิวงศ์และนางสาวกัญญารัตน์ ฤทธิ์เหมาะ ประเภทขับร้องหมู่ ได้แก่ ทีม “ฉับฉ่ำ” นายณัฐวัฒน์ หาญกล้า, นางสาววิไลพร ฤทธิวงศ์, นางสาวมีนา แสงมาศ และนายปกาศิต โสมาศรี และ ทีม “เสียงศิลป์” นางสาวกฤติกา แย้มภักดี, นางสาวอนิสา นัยนันท์, นายคณิต โคธิเสน และนายพงศธร พุ่มโพธิ์ทอง ซึ่งรอบชิงชนะเลิศจัดการประกวด ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ผลปรากฏว่า ชมรมเสียงศิลป์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ ได้เป็นผลสำเร็จ โดย ประเภทขับร้องเดี่ยวได้รับรางวัลชมเชย และประเภทขับร้องหมู่ ทีม “เสียงศิลป์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และทีม “ฉับฉ่ำ” ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเข้ารับถ้วยพระราชทานเมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

Leave us a Comment