ชมรมเสียงศิลป์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงสุนทราภรณ์

10

ชมรมเสียงศิลป์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิศิลปากร โดยมี นาย รชฏ ผคุณสินธ์ (เพชร) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศประเภทชาย ในเพลงบังคับ “สีชัง” ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เพลงเลือก “ขอให้เหมือนเดิม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผลปรากฏว่า นาย รชฏ ผคุณสินธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทชาย ซึ่งทำการประกาศผลและขับร้องบทเพลงที่ใช้ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในช่วงที่ 2 ของการแสดงดนตรีวงสุนทราภรณ์ “ความเอยความรัก” ในระหว่างเวลา 19.00 – 22.00 น.

Leave us a Comment