งานข่าวภาคสนาม นิเทศศาสตร์ สวนดุสิต

dusitnews

ผลงานนักศึกษาของสำนักข่าวดุสิตนิวส์ ข่าวภาคสนาม (อุบัติเหตู) มหาวิทยาลัยสวนดสิต ได้ผลิตสกู๊ปข่าว อุบัติเหตุ ในการเผยแพร่สู่สาธารณชน

ผลงานที่ 1 “จุดบวรฯบางพลัด” (คลิ๊กที่นี่)

ผลงานที่ 2 “หน่วยแพทย์กู้ชีพวชิรพยาบาล” (คลิ๊กที่นี่)

ผลงานที่ 3 “มูลนิธิสยามรวมใจ” (คลิ๊กที่นี่)

ผลงานที่ 4 “การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในกรุงเทพฯของหน่วยงาน กอ.รมน.กทม.” (คลิ๊กที่นี่)

Leave us a Comment