หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาการจัดการ

IMG_4640

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.30-13.00น. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้อง 338 อาคาร 3 บรรยากาศในงานสวยงามตระการตาด้วยชุดไทย พร้อมกันนี้มีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส หลังจากนั้น รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

« 1 of 2 »

Leave us a Comment