คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม “Digital Marketing Trend 2018”

IMG_9615

คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม “Digital Marketing Trend 2018” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม และได้รับเกียรติจาก ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์ และเจ้าของผ้าพันคอแบรนด์ ZOE SCARF เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องเครื่องมือ ตัวอย่างของการทำ Digital Marketing การวิเคราะห์เทรนด์และโอกาสของการตลาดดิจิทัลในอนาคต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment