คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมใจร่วมกันตกแต่งประดับดอกดาวเรือง

S__14770179

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมใจร่วมกันตกแต่งประดับดอกดาวเรือง บริเวณลานกิจกรรมระนอง 2 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Leave us a Comment