ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ “ฮอร์โมนพอเพียงกับ “สุข” ที่เพียงพอ”

20839310_1565771336788335_402677425_n

รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ ในหัวข้อ ฮอร์โมนพอเพียงกับ “สุข” ที่เพียงพอ ความยาวไม่ เกิน 5 นาที พร้อมข้อความ ฮอร์โมนพอเพียงกับ “สุข” ที่เพียงพอ โดย ยูเมะพลัส ถูกจัดทำขึ้นภายใต้หลักการวางแผน การเงินและการบริหารจัดการหนี้อย่างชาญฉลาด เพื่อความสุขตามแบบอย่างวิถีพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มานำเสนออย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัตผู้เข้าประกวด

1. สัญชาติไทย (มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย สำหรับนักศึกษาต้องมีบัตรนักศึกษา หรือมีหนังสือรับรองจาก ทางสถาบันฯ)

2. ผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาในระดับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย เท่านั้น

3. ส่งผลงานกลุ่ม ทีมละ 2-5 ท่าน ไม่เกิน 1 ผลงานต่อ ทีม และมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

สอบถามรายละเอียด : คุณสดายุ เยาว์ภิรมย์ โทร (099)282-3663 /Email:easybuysangsuk3@gmail.com

Leave us a Comment