นิเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม “ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่๗”

วันที่25_๑๗๐๗๒๗_0044

ผศ.ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ อาจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ และนายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ พร้อมด้วยทีมงานนักศึกษาตัวแทนหลักสูตรนิเทศศาสตร์เข้าร่วมเก็บภาพบรรยากาศงาน “ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่๗” ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมการประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่๘, กิจกรรมสัมมนาวิชาการ “มาตราฐานอาหารฮาลาล สู่การค้าระหว่างประเทศ”, กิจกรรมครบเครื่องการเรือน, กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประดิษฐ์, การแสดงนิทรรศการและผลงานที่ได้รับรางวัล การสาธิตการประกอบอาหาร พร้อมด้วย ผศ.นุชฤดี รุ่ยใหม่ และ ผศ.สุทิตา จุลกนิษฐ์ ได้รับมอบหมายให้เขียนสกู๊ปข่าวทำประชาสัมพันธ์ในแต่ละช่วงกิจกรรมอีกด้วย และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ร่วมเป็นเกียรติในงานและเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงาน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เครดิตภาพ : ทีมงานโสตฯและประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

« 1 of 6 »

Leave us a Comment