โครงการประกวดคลิปสั้น 30 วินาที รณรงค์ให้คนไทยมีความรู้เรื่องโภชนาการ เกี่ยวกับการบริโภคข้าวที่ถูกต้อง

04.Poster อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว

โครงการประกวดคลิปสั้น 30 วินาที รณรงค์ให้คนไทยมีความรู้เรื่องโภชนาการ

เกี่ยวกับการบริโภคข้าวที่ถูกต้อง

หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วน ไม่เกี่ยวกับข้าว” 

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น 30 วินาที รณรงค์ให้คนไทยมีความรู้เรื่องโภชนาการเกี่ยวกับการบริโภคข้าวที่ถูกต้อง ในหัวข้อ “อ้วนไม่อ้วน ไม่เกี่ยวกับข้าว” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 1. ระดับนิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี และระดับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ
 2. เนื้อหาในคลิปต้องเกี่ยวกับโครงการ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว” ที่ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านโภชนาการของข้าวที่ถูกต้อง
 3. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน ทีมละ 1 ผลงาน
 4. ผลิตผลงานคลิปสั้นความยาว 30 วินาที(เท่านั้น) ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่หรือไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และสมาคมฯ มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 7. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 8. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ผลงานที่ส่งประกวดทุกผลงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย

หมายเหตุ : สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการส่งใบสมัคร และผลงาน

 1. กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์ riceneverfat.com โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน
 2. ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 12 เมษายน 2560
 3. ส่งผลงานคลิปสั้นเป็นสกุลไฟล์ Mpeg4 หรือ Avi หรือ Mov (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมตั้งชื่อผลงานว่าโดยใช้ชื่อโครงการว่า “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว”และต่อท้ายด้วยชื่อผลงาน (ตัวอย่าง “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว” หุ่นดีเพราะมีข้าว) พร้อมอธิบายแนวความคิดใต้คลิปผลงาน โดยส่งแชร์ผลงานมาทาง Google Drive โดยแชร์ผลงานมาที่อีเมล์ Riceneverfat@gmail.com

รางวัลการประกวด

ประเภทอุดมศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 2 รางวัล

ประเภทบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

 • รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 2 รางวัล

Popular Vote จำนวน 1 รางวัล จาก 3 ทีมที่มีคะแนน like และ share สูงสุดจาก facebook : riceneverfat

ผลงานที่ได้ยอด Like และ Share สูงสุดจากการโหวตผ่านเว็ปไซต์ www.riceneverfat.com และ facebook : riceneverfat ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม ปิดโหวตวันที่ 14 พฤษภาคม

ติดต่อสอบถาม

บริษัท พิมพลัส จำกัด                                 โทร. 02-741-5212 ต่อ 110

คุณวีรญา พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ (นุ่น)                                 riceneverfat@gmail.com

Leave us a Comment