หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปีใหม่สานสัมพันธ์น้องพี่และมุฑิตาจิต

DSC_9749-2

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปีใหม่สานสัมพันธ์น้องพี่และมุฑิตาจิต โดยได้เรียนเชิญ ดร.ปาริชาติ นิติมานพ  อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.พนม  วรรณศิริ อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.มนัส นามวงศ์ และ อาจารย์เริงฤทธิ์ แสงซื่อ เพื่อขอพรปีใหม่และรำลึกความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น อยู่ที่ไหนก็ไม่ลืมกัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ 102 ศูนย์การเรียนระนอง 2

Blog Attachment

Leave us a Comment