นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวง

IMG_4658

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวง และได้เชิญอาจารย์ปิยะเชษฐ์ ทองสุข พราหมณ์หลวง มาประกอบพิธีการ เพื่อความเป็นสิริมงคลประจำปี 2560 ณ ลานจอดรถ ศูนย์การเรียนระนอง 2

Leave us a Comment