ชมรมเสียงศิลป์สวนดุสิตผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประกวดร้องเพลง “เดอะพาซิโอลูกกรุง Contest 2”

14708064_350588975280354_6794026703721910812_o

ชมรมเสียงศิลป์สวนดุสิตผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประกวดร้องเพลง “เดอะพาซิโอลูกกรุง Contest 2”

ศูนย์การค้า The Paseo Town จัดประกวดการขับร้องเพลงลูกกรุง “เดอะพาซิโอ ลูกกรุง Contest 2″ รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป ในรอบออดิชั่นวันอาทิตย์ที่ 2 และ 9 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยงานนี้ชมรมเสียงศิลป์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดทั้ง 2 วัน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้า The Paseo Town รามคำแหง จำนวน 6 คน และสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งประเภทเดี่ยวชายและประเภทเดี่ยวหญิง จำนวน 5 คน ดังนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

– นายรชฏ ผคุณสินธ์ ขับร้องบทเพลง “เรือนแพ”

– นางสาวขวัญรัตน์ ศรีบุญธรรม ขับร้องบทเพลง “ปรัศนีย์หัวใจ”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

– นางสาวกัญญารัตน์ ฤทธิ์เหมาะ ขับร้องบทเพลง “คิดถึง”

– นางสาวจันทิมา ชำนาญกรณ์ ขับร้องบทเพลง “ความรักไม่รู้จบ”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

– นายจักรชัย โภคสมบัติ ขับร้องบทเพลง “ดอกฟ้าในมือโจร”

โดยการประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เพื่อหาอันดับ 1-5 ในแต่ละประเภทไปประกวดกับผู้ผ่านการประกวด “เดอะพาซิโอ ลูกกรุง Contest 1″ รอบแชมป์ชนแชมป์ ชิงถ้วยประทานจากมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานลอยกระทง วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ มอลล์ สาขาลาดกระบัง ซึ่งในรอบนี้นางสาวกฤติกา แย้มภักดี นักศึกษาชมรมเสียงศิลป์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ ได้ผ่านเข้ามารอชนแชมป์แล้วจากการประกวด“เดอะพาซิโอ ลูกกรุง Contest 1” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ The Paseo Park ถ.กาญจนาภิเษก

Leave us a Comment