หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์ เฟื่องฟ้าขจร

img_7000

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์ เฟื่องฟ้าขจร พิธีการในช่วงเช้าจัดพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้น รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 และรับชมวีดีทัศน์ภาพประทับใจในระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน และชมการแสดงของตัวแทนคณะต่างๆ  ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 3 »
Blog Attachment

Leave us a Comment