มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมตรวจพิจารณาผลงานการออกแบบสื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

13823191_1465603350131767_1783669802_n

13823191_1465603350131767_1783669802_n

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมตรวจพิจารณาผลงานการออกแบบสื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย งานนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 4 ท่าน คือ ดร.วรัตต์ อินทสระ (หลักสูตรนิเทศศาสตร์) ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ (ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์) อ.พนม สุวรรณประเทศ (สำนักบริหารกลยุทธ์) และ นายภูวดล ศรีกุมาร นายกองค์การบริหารนักศึกษา

ผลการตรวจพิจารณาผลงานนักศึกษาจำนวน 30 ทีม ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เร้นซ์ 2 อาคารวิทยาบริการ ได้ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอีก 2 ทีม เรียบร้อยแล้ว และจะประกาศผลในวันที่ 2 สิงหาคม 2559

Blog Attachment

Leave us a Comment