นักศึกษาสวนดุสิตรับรางวัลชมเชยประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

1

 


ชมรมเสียงศิลป์ นำนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลง“โครงการ UTK MUSIC AWARD”ครั้งที่ 3 จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 8 คน การประกวดแบ่งออกเป็นประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากลและเพลงสากล โดยทางชมรมฯ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดทั้ง 3 ประเภท ในรอบคัดเลือกและสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในแต่ละประเภทรวม 5 คน ได้แก่ นายพงศธร พุ่มโพธิ์ทอง (คิว) จากบทเพลง “ล่องเรือหารัก” นางสาวมีนา แสงมาศ (อิง) จากบทเพลง “เพลงรักบ้านทุ่ง” นางสาวกัญญารัตน์ ฤทธิ์เหมาะ (ครีม) จากบทเพลง “ผิดเพราะรัก” นายปกาศิต โสมาศรี (ปืน) จากบทเพลง “น้ำตาแสงไต้” และ นางสาวกฤติกา แย้มภักดี (ดาว) จากบทเพลง “Let it go” ผลการประกวดในรอบนี้ นายพงศธร พุ่มโพธิ์ทอง นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จากบทเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง” และผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับเกียรติบัตรทุกคน ซึ่งการประกวดรอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศจัดประกวดเมื่อวันจันทร์ที่ 18 และ อังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

Leave us a Comment