ชมรมเสียงศิลป์สวนดุสิตชนะเลิศประกวดร้องเพลงลูกกรุงชุมทางเสียงสยาม

030

สมาชิกชมรมเสียงศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงชุมทางเสียงสยาม รอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม ใน “โครงการประกวดร้องเพลงลูกกรุง” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิชัชวาลล์ คงอุดม ซึ่งสมาชิกชมรมสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 6 คนจากจำนวนที่ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 8 คน และได้ประกวดรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ชุมทางสยามยิปซี บางซ่อน ตั้งแต่เวลา เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป โดยประเภทชายผ่านเข้ารอบ 3 คน ได้แก่ นายบรรพต พงษ์สระพัง (กันต์) ขับร้องเพลง “บุเรงนองพ่ายรัก” นายรชฏ ผคุณสินธ์ (เพชร) ขับร้องเพลง “รอ” และนายจักรชัย โภคสมบัติ (เบนซ์) ขับร้องเพลง “ดอกฟ้าในมือโจร” และ ประเภทหญิงผ่านเข้ารอบ 3 คน ได้แก่ นางสาววิไลพร ฤทธิวงศ์ (แตงกวา) ขับร้องเพลง “ดอกไม้” นางสาวขวัญรัตน์ ศรีบุญธรรม (บีม) ขับร้องเพลง “เงาไม้” และนางสาวกฤติกา แย้มภักดี (ดาว) ขับร้องเพลง “ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก” ซึ่งสมาชิกชมรมเสียงศิลป์สามารถสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้ามาได้ถึง 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศประเภทหญิง ได้แก่ นางสาววิไลพร ฤทธิวงศ์ รางวัลชนะเลิศประเภทชาย ได้แก่ นายบรรพต พงษ์สระพัง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชาย ได้แก่ นายรชฏ ผคุณสินธ์

Leave us a Comment