กิจกรรม “เพาะต่อมสร้างสรรค์สู่การเป็นดิจิตอลครีเอทีฟ”

IMG_3027

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดกิจกรรม “เพาะต่อมสร้างสรรค์สู่การเป็นดิจิตอลครีเอทีฟ” โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ “ปีประเทืองของวงการนิตยสาร และการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอล” โดย คุณวุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร GM เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง 203 หลังจากนั้นในช่วงบ่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “รวยด้วยสมาร์ทโฟนบนโลกออนไลน์” โดย คุณเจริญ แก้วรัตน์ ผู้ดูแลเว็ปไซต์และเฟคบุค บ.พาส เอ็ดดูเคชั่น จก. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ศูนย์การเรียนระนอง 2

« 1 of 2 »

Leave us a Comment