หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาปฏิบัติภารกิจการถ่ายภาพบรรยากาศภายในงาน “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

IMG_0193

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาปฏิบัติภารกิจการถ่ายภาพบรรยากาศภายในงาน “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ.สุพรรณบุรี

Leave us a Comment