นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับชุมชนสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมย้อนวันวาน เมืองสองวัฒนธรรม

timeline_20180423_144347

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับชุมชนสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมย้อนวันวาน เมืองสองวัฒนธรรม ในวันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ที่ว่าการอำเภอสามโคก (หลังเก่า) ต.บางเตย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการรวบรวมภาพถ่ายเมืองสามโคกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการรวบรวมอาหารพื้นบ้านของชุมชนสามโคก ซึ่งชุมชนดังกล่าวมีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวมอญที่อาศัยในชุมชน โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้าน  เช่น แกงฟะฮะเจ็บ แกงเปะฮะเปร๊า แกงรันล็อค เป็นต้น

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การผลิตสื่อกิจกรรม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รรินทร วสุนันต์ อาจารย์ผู้สอนกำกับดูแล นอกจากนี้ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมหลากหลายจำนวนมากทั้งชาวชุมชน ชาวมอญสามโคก นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวเละกีฬาจังหวัดปทุมธานี

« 1 of 2 »

Leave us a Comment