นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ทีมพิราบขาว เข้านำเสนอโครงการ ”พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาน้ำจืด”

IMG_8434

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ทีมพิราบขาว เข้านำเสนอโครงการ ”พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาน้ำจืด” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา ปาลโมกข์ ,ดร. พรชัย มาระเนตร์ และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ภุชงค์ เมนะสินธุ์ เป็นคณะกรรมการในการประเมินผลงานของนักศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางต่างๆให้กับนักศึกษา ณ ห้อง335 และผลปรากฏว่า นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม หลังจากนั้นวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร. พรชัย มาระเนตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอไอเดียและวิธีกระบวนการคิดต่างๆให้แก่นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 12 ทีม และเตรียมตัวเสนอผลงานในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

« 1 of 2 »

Leave us a Comment