คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปี ๒๕๖๐

ไหว้ครู_๑๗๐๙๐๑_0014

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธี โดยในช่วงแรกจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีไหว้ครู พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปรานี อารยะศาสตร์ อดีตคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาการจัดการ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมเชิดชูคุณครูคณะวิทยาการจัดการ มอบโล่เกียรติคุณ “ครูดีในดวงใจ” ให้กับ อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล พร้อมทั้งชมการแสดงประณตน้อมพร้อมบูชาพระคุณครู ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๒

« 1 of 6 »

Leave us a Comment