หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ร่วมกันเดินแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดประชาระบือธรรม

IMG_9151

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ร่วมกันเดินแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดประชาระบือธรรม โดยมีผศ.นุชฤดี รุ่นใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียน ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร อาจารย์ทรงธรรม ทิวสมบุญ อาจารย์วรภัทร จตุชัย อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน อาจารย์กฤติกาพร มลาสานต์ อาจารย์สุทิตา จุลกนิษฐ์ อาจารย์สราวุธ ชมบัวทอง นายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน และนายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ ตัวแทนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

« 1 of 2 »

Leave us a Comment