นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรม FRESHMAN DAY 2017

20171113_๑๗๑๑๑๔_0035

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรม FRESHMAN DAY 2017 โดยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวด MC SEARCH นางสาวสุภัสสรา ช่วยเรือง, ผู้เข้าประกวด สาวเฟื้องฟ้า 2017นางสาวกัญญารัตน์ เหรียญเจริญ, นางสาวอารียา อรุณเพิ่มพร และผู้เข้าประกวด Miss lady lady 2017 นายศรัณย์ วรนาม, นายคาบสมุทร แข็งแรง, นายกัญญ์วรา แก้วจีน, นายรัชฎาภรณ์ มาลาศรีและนายชรัญญาภรณ์ อัษฎาวุธภูดินันท์ ผลการประกวดสรุปรางวัลที่ได้รับคือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 MC SEARCH นางสาวสุภัสสรา ช่วยเรือง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาวเฟื้องฟ้า 2017 นางสาวกัญญารัตน์ เหรียญเจริญ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Miss lady lady 2017, Miss Personality Lady 2017, Miss MTI Lady 2017 และ Miss Perfect smile By Tipsiam Toothpaste Thaihorbs นายกัญญ์วรา แก้วจีน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Miss lady lady 2017 นายคาบสมุทร แข็งแรง

จัดขึ้น ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เครดิตภาพ : ฝ่ายโสตฯและประชาสัมพันธ์นิเทศศาสตรบัณฑิต, https://www.facebook.com/Intimegallery , https://m.facebook.com/ANoxx-zamfroto

« 1 of 11 »

Leave us a Comment